Disclaimer

Puttmann Juweliers BV (Kamer van Koophandel: 51402874), hierna te noemen Puttmann, verleent u hierbij toegang tot www.puttmann.nl en alle gelieerde websites en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Puttmann behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.puttmann.nl en alle gelieerde website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Puttmann.

Beperkte aansprakelijkheid

Puttmann spant zich in om de inhoud van www.puttmann.nl en alle gelieerde websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.puttmann.nl en alle gelieerde websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van puttmann.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.puttmann.nl en alle gelieerde websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.puttmann.nl en alle gelieerde websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Puttmann nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Puttmann.

Kopiėren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van puttmann, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.